Rozliczenie dotacji IOP na remont

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, który działa budynku szpitala przy ul. Batorego przekazał rozliczenie przekazanych funduszy.

Z przekazanych przez Przyjaciół Nazaretu 50.000 sfinansowane zostały prace remontowe, materiały i wyposażenie.

Remont został przeprowadzony we współpracy z Fundacją Medicover, która podjęła się nieodpłatnie organizacji i nadzoru nad remontem. Fundacja Medicover wraz z architekt Romą Kulczyk zorganizowała wykonawców remontu oraz materiały i wyposażenie, z których większość została podarowana Fundacji Rodzin Adopcyjnych. Z przekazanej od Przyjaciół Nazaretu dotacji Fundacja pokryła część kosztów robocizny oraz materiałów. Koszty wymiany pionów CO i CWU pokrył Starosta Otwocki.

Zobacz sprawozdanie [PDF 8MB]

Poniżej efekty remontu. Zdjęcia: www.fundacjamedicover.pl

Zobacz zdjęcia IOP przed i po remoncie na stronie www.fundacjamedicover.pl

Przyjaciele Nazaretu sfinansują remont IOP

Przyjaciele Nazaretu przekazali 300 tys. zł na pomoc dzieciom