DOM NAZARET ZAKOŃCZYŁ DZIAŁALNOŚĆ
WSPIERAJĄCE GO STOWARZYSZENIE POMOŻE INNYM

DOM

Dom Nazaret dla matek z dziećmi i samotnych kobiet Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) działał w Otwocku w latach 1998 - 2016. Pomógł ponad 500 kobietom i dzieciom. Przez 15 lat placówkę prowadziła siostra Konsolata Marciniak, odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych.

W 2013 r. władze zakonne przeniosły siostrę Konsolatę do innej placówki. W ubiegłym roku Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) postanowiło zakończyć działalność Domu Nazaret.

STOWARZYSZENIE

Od 2005 r. działalność ośrodka wspierało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret, założone przez mieszkańców Otwocka, którym nie był obojętny los samotnych matek przebywających w placówce. Stowarzyszenie stworzyło program terapeutyczy dla podopiecznych, finansowało szkolenia pracowników i współfinansowało ich zatrudnienie, zapewniało obsługę administracyjno-kadrową, organizowało warsztaty dla mieszkanek i akcje charytatywne, zbierało fundusze na rozbudowę domu. Wszyscy w Stowarzyszeniu pracowali na zasadzie wolontariatu.

Kiedy w 2013 r. odchodziła s. Konsolata, Dom Nazaret był wyremontowany, posiadał aktualne pozwolenie na budowę, projekt rozbudowy oraz blisko 600 tys. zł na ten cel. Połowę tej kwoty darczyńcy przekazali bezpośrednio na konto Zgromadzenia. Środki z 1% podatku od 2007 roku wpływały na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret.

ZAMKNIĘCIE

W 2015 r. Dom Nazaret nie skorzystał z funduszy zebranych przez stowarzyszenie na cele inwestycyjne. W 2016 r. zgromadzenie wystawiło na sprzedaż nieruchomość, w tym budynek wyremontowany staraniem ludzi dobrej woli. Powód decyzji o zamknięciu placówki nigdy nie został podany do publicznej wiadomości. Jako organizacja wspierająca placówkę przez 11 lat również nie otrzymaliśmy żadnego wyjaśnienia. Informacji na ten temat mogą udzielić jednynie Siostry Orionistki: sekretariat@orionistki.pl, 22 756 52 26.

PODZIĘKOWANIA

Działalność Domu Nazaret wspierali finansowo, również za pośrednictwem Stowarzyszenia, m.in.: Miasto Warszawa, Miasto Otwock, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz liczni darczyńcy prywatni, którzy pomagali bezpośrednio lub za pomocą Stowarzyszenia. Dzięki tej pomocy Dom Nazaret mógł zapewnić przebywającym w nim matkom i dzieciom nie tylko dach nad głową, ale też profesjonalną pomoc pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, położnej; kontynuację edukacji i różnego typu warsztaty. W imieniu własnym i podopiecznych, którzy skorzystali z pomocy Domu Nazaret, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu tych kilkunastu lat okazali nam serce.

Przyjaciele Nazaretu sfinansują remont IOP

Przyjaciele Nazaretu przekazali 50 tys. zł na remont Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, który mieści się w budynku szpitala przy ul. Batorego w Otwocku.

Umowa między Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Nazaret a prowadzącą ośrodek Fundacją Rodzin Adopcyjnych została podpisana 12 kwietnia 2017 roku. Generalny remont placówki i zakup nowego wyposażenia planowany jest jesienią. W projekcie uczestniczy także Fundacja Medicover.

– Właśnie podpisaliśmy kolejną, trzyletnią umowę z urzędem marszałkowskim, co zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania ośrodka do 2019 roku. Teraz dzięki pomocy Przyjaciół Nazaretu możemy planować remont – mówi Dorota Polańska, dyrektor IOP. – Przyjaciele Nazaretu stali się przyjaciółmi naszych maluchów. Dzeci po remoncie będą oczekiwały na adopcję w lepszych warunkach. Efektami remontu podzielimy się w listopadzie.

W latach 2005 – 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret wspierało otwocki dom samotnej matki. W związku z decyzją Sióstr Orionistek o zakończeniu działalności Domu Nazaret, niewykorzystane fundusze Stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc fundacjom działającym na rzecz dzieci i rodziny, o czym poinformowało w lutym podczas uroczystego przekazania funduszy w kościele św. Wincentego a’Paulo. W Otwocku poza IOP pomoc otrzymało także Domowe Hospicjum Dziecięce “Promyczek”.

Na zdjęciach:

Dorota Polańska, dyrektor IOP oraz Monika Szczygielska i Anna Strużyńska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret podczas podpisania umowy.

Pracownicy IOP, Dorota Polańska – dyrektor IOP oraz Marcin Kępiński i Anna Strużyńska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret.