Przyjaciele Nazaretu przekazali 300 tys. zł na pomoc dzieciom

150 tys. zł trafiło do Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek. 100 tys. zł otrzymała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i 50 000 zł – Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku. Przekazanie dotacji odbyło się 12 lutego w kościele św. Wincentego a’Paulo w Otwocku.

Hospicjum za te pieniądze kupiło sprzęt medyczny oraz dwa Citroeny, którymi lekarze i pielęgniarki będą dojeżdżać do podopiecznych. Samochody w niedzielę poświecił ks. proboszcz Bogdan Sankowski. Zostały one oznaczone napisem: „Dar Mieszkańców Otwocka”, bo fundusze, za które zostały zakupione pochodziły głównie z darowizn i 1% podatku mieszkańców miasta. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeznaczy środki na salę terapii w Centrum Pomocy Dzieciom. A Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny przejdzie
generalny remont. 

W latach 2005 – 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret wspierało otwocki dom samotnej matki. Stworzyło m.in. program terapeutyczny dla podopiecznych, finansowało szkolenia pracowników i współfinansowało ich zatrudnienie, zapewniało obsługę administracyjno-kadrową, organizowało warsztaty dla mieszkanek i akcje charytatywne, zbierało fundusze na rozbudowę domu. Wszyscy w Stowarzyszeniu pracowali jako wolontariusze. W 2016 roku Siostry Orionistki zakończyły działalność Domu Nazaret.
Niewykorzystane fundusze Stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc fundacjom działającym na rzecz dzieci i rodziny.

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi niezbity dowód na to, że organizacje pozarządowe nie tylko doskonale dostrzegają potrzeby innych, ale również potrafią profesjonalnie i skutecznie działać. Konkretne rezultaty to dowód na uczciwe wykonane zadanie! – podsumował Prezydent Zbigniew Szczepaniak.
Więcej informacji: www.domnazaret.com
fot. Przemek Bogusz