Pomagamy IOP zbudować podjazd

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret podjęło decyzję, że wszystkie pozostałe na koncie na dzień likwidacji stowarzyszenia środki finansowe zostaną przekazanie dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, który działa budynku szpitala przy ul. Batorego. IOP buduje nowy podjazd do ośrodka. Wsparcie finansowe pomoże w realizacji inwestycji. W lipcu 2019 roku IOP otrzymało pierwszy przelew wysokości 42.000. Jesienią fundacja prowadząca ośrodek otrzyma pozostałe środki, które wpłyną na rachunek stowarzyszenia.