Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozlicza dotację

22 września 2017 w Starogardzie Gdańskim odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jego remont został dofinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret.

Centrum zapewnia najmłodszym wsparcie psychologiczne, prawne i medyczne. Terapeuci pomogą dzieciom poradzić sobie z lękiem, złością i poczuciem winy. Centrum zagwarantuje im pomoc medyczną, udzielaną przez lekarzy znających specyfikę psychicznych i somatycznych konsekwencji krzywdzenia. W przyjaznym pokoju przesłuchań, wyposażonym w nowoczesne urządzenia rejestrujące dzieci opowiedzą sędziemu, co je spotkało. Również rodzice, których dzieci trafią do centrum, będą mieli możliwość skorzystania
z konsultacji psychologicznych i prawnych, aby mogli lepiej je wspierać. Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim jest bezpłatna.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Do 2019 r. – we współpracy z The VELUX FOUNDATIONS – powstaną cztery takie placówki w różnych częściach Polski. Pierwszą z nich jest Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc!

W ramach kwoty uzyskanej od Stowarzyszenia Przyjaciół Dom Nazaret zrobiono adaptację i remont dwóch pokoi terapeutycznych i poczekalni w nowym Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim. Za przekazane 100.000 zł. odbył się generalny remont, adaptacja pomieszczeń, montaż instalacji elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji, zakupiono lampy.

Zobacz protokół odbioru końcowego [SKAN PDF]
Fakturę za remont  [SKAN PDF]

Nowa siedziba pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim.

Zdjęcia przed remontem i w jego trakcie obrazują skalę adaptacji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret przekazało na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 100 tys. zł

Przyjaciele Nazaretu przekazali 300 tys. zł na pomoc dzieciom