DOM NAZARET ZAKOŃCZYŁ DZIAŁALNOŚĆ
WSPIERAJĄCE GO STOWARZYSZENIE POMOGŁO INNYM

DOM

Dom Nazaret dla matek z dziećmi i samotnych kobiet Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) działał w Otwocku w latach 1998 - 2016. Pomógł ponad 500 kobietom i dzieciom. Przez 15 lat placówkę prowadziła siostra Konsolata Marciniak, odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych.

W 2013 r. władze zakonne przeniosły siostrę Konsolatę do innej placówki. W ubiegłym roku Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) postanowiło zakończyć działalność Domu Nazaret.

STOWARZYSZENIE

Od 2005 r. działalność ośrodka wspierało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret, założone przez mieszkańców Otwocka, którym nie był obojętny los samotnych matek przebywających w placówce. Stowarzyszenie stworzyło program terapeutyczy dla podopiecznych, finansowało szkolenia pracowników i współfinansowało ich zatrudnienie, zapewniało obsługę administracyjno-kadrową, organizowało warsztaty dla mieszkanek i akcje charytatywne, zbierało fundusze na rozbudowę domu. Wszyscy w Stowarzyszeniu pracowali na zasadzie wolontariatu.

Kiedy w 2013 r. odchodziła s. Konsolata, Dom Nazaret był wyremontowany, posiadał aktualne pozwolenie na budowę, projekt rozbudowy oraz blisko 600 tys. zł na ten cel. Połowę tej kwoty darczyńcy przekazali bezpośrednio na konto Zgromadzenia. Środki z 1% podatku od 2007 roku wpływały na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret .

ZAMKNIĘCIE

W 2015 r. Dom Nazaret nie skorzystał z funduszy zebranych przez stowarzyszenie na cele inwestycyjne. W 2016 r. zgromadzenie wystawiło na sprzedaż nieruchomość, w tym budynek wyremontowany staraniem ludzi dobrej woli. Powód decyzji o zamknięciu placówki nigdy nie został podany do publicznej wiadomości. Jako organizacja wspierająca placówkę przez 11 lat również nie otrzymaliśmy żadnego wyjaśnienia. Informacji na ten temat mogą udzielić jednynie Siostry Orionistki: sekretariat@orionistki.pl, 22 756 52 26.

PODZIĘKOWANIA

Działalność Domu Nazaret wspierali finansowo, również za pośrednictwem Stowarzyszenia, m.in.: Miasto Warszawa, Miasto Otwock, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz liczni darczyńcy prywatni, którzy pomagali bezpośrednio lub za pomocą Stowarzyszenia. Dzięki tej pomocy Dom Nazaret mógł zapewnić przebywającym w nim matkom i dzieciom nie tylko dach nad głową, ale też profesjonalną pomoc pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, położnej; kontynuację edukacji i różnego typu warsztaty. W imieniu własnym i podopiecznych, którzy skorzystali z pomocy Domu Nazaret, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu tych kilkunastu lat okazali nam serce.

LIKWIDACJA

Po odpowiedzialnym rozdysponowaniu środków i kontroli efektów Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret w 2019 roku zostało zlikwidowane. Ta strona pozostaje jako dowód przeprowadzonych działań. Będzie aktywna do 2023 roku.

 

 WSPIERAMY INNYCH

Od 2005 r. działalność Domu Nazaret wspierało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret. W latach 2007-2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret, jako organizacja pożytku publicznego, uzyskiwało wpływy z 1% podatku. W związku z zakończeniem działania Domu Nazaret Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret w 2016 roku podjęło decyzję o zmianie celów statutowych, tak aby środki przekazywane przez darczyńców mogły zostać przekazane innym organizacjom pomagającym matkom i dzieciom w potrzebie.

Do 2019 roku Stowarzyszenie przekazało niemal 350.000 zł. dla: Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Rodzin Adopcyjnych, która prowadzi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku. W 2019 roku Stowarzyszenie ostatecznie zakończyło działalność.

 

Zgromadzone fundusze zostały rozdysponowane na następujące cele:

 


150 000 zł
Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

zakup 2 samochodów i sprzętu medycznego służących podopiecznym z Otwocka i powiatu otwockiego100 000 zł
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


na cele inwestycyjne; fundacja m.in. buduje Ośrodek Pomocy Dzieciom w Warszawie95 000 zł
Fundacja Rodzin Adopcyjnych


remont oddziału dla noworodków oczekujących na adopcję i podjazdu w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku

 
 

Zgromadzone fundusze zostaną rozdysponowane na następujące cele:

 
 

  ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret zaprasza na uroczystość przekazania funduszy organizacjom działającym na rzecz dzieci i rodziny.

Uroczystość odbędzie się 12 lutego, po mszy św. o godz 9:30 w kościele św. Wincentego a’Paulo w Otwocku.

 

AKTUALNOŚCI

1 sierpnia 2019

Pomagamy IOP zbudować podjazd

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret podjęło decyzję, że wszystkie pozostałe na koncie na dzień likwidacji stowarzyszenia środki finansowe zostaną przekazanie dla […]
1 sierpnia 2019

Oficjalne ogłoszenie o likwidacji

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret z siedzibą w Otwocku, KRS: 0000245903 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego […]
31 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji IOP na remont

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, który działa budynku szpitala przy ul. Batorego przekazał rozliczenie przekazanych funduszy. Z przekazanych przez Przyjaciół Nazaretu 50.000 […]
22 września 2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozlicza dotację

22 września 2017 w Starogardzie Gdańskim odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. […]
21 kwietnia 2017

Przyjaciele Nazaretu sfinansują remont IOP

Przyjaciele Nazaretu przekazali 50 tys. zł na remont Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, który mieści się w budynku szpitala przy ul. Batorego […]
1 marca 2017

Rozliczenie dotacji „Promyczka”

Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek przekazało rozliczenie przekazanych funduszy. Fundacja zakupiła: 2 Citroeny wraz z ubezpieczeniem,komplet opon i ich wymiana,założenie instalacji […]
13 lutego 2017

Pomoc dla „Promyczka”

150 tys. zł trafiło do Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek. Hospicjum za te pieniądze kupiło sprzęt medyczny oraz dwa Citroeny, […]
12 lutego 2017

Przyjaciele Nazaretu przekazali 300 tys. zł na pomoc dzieciom

150 tys. zł trafiło do Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek. 100 tys. zł otrzymała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i 50 […]